O konferencji

XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN „METALURGIA 2020” odbędzie się w dniach 20-22 maja 2020 roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań w  szeroko rozumianym zakresie „metalurgia”, uzyskanych w latach 2015-2020 w pracach realizowanych w placówkach Polskiej Akademii Nauk na wyższych uczelniach i instytutach badawczych przez członków wszystkich Sekcji Komitetu Metalurgii PAN.

Konferencja w szczególności poświęcona jest tematyce:

  • teorii i technologii procesów metalurgicznych i odlewniczych,
  • metalurgii proszków,
  • procesów plastycznej przeróbki metali,
  • metaloznawstwa,
  • fizyki metali.

Termin nadsyłania materiałów do publikacji: 31 stycznia 2020 r.

Termin rejestracji na konferencje: 15 kwietnia 2020 r.