O konferencji

Z powodu ciągłego rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przełożeniu terminu konferencji na październik 2021 r. Uwzględniając proces łączenia Komitetu Metalurgii PAN i Komitetu Inżynierii Materiałowej PAN i utworzenia nowego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz wyniki ostatnich wyborów do nowego Komitetu, wprowadzono także stosowne zmiany w składzie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego konferencji.

XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN „METALURGIA 2020” odbędzie się w trybie hybrydowym dniach 20-22 października 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań w szeroko rozumianym zakresie „metalurgia”, uzyskanych w latach 2015-2020 w pracach realizowanych w placówkach Polskiej Akademii Nauk, na wyższych uczelniach i instytutach badawczych szczególnie przez członków wszystkich Sekcji b. Komitetu Metalurgii PAN.

Konferencja w szczególności poświęcona jest tematyce:

  • teorii i technologii procesów metalurgicznych i odlewniczych,
  • metalurgii proszków,
  • procesów plastycznej przeróbki metali,
  • metaloznawstwa,
  • fizyki metali.

Informujemy, że otrzymano potwierdzenie obecności na konferencji przedstawiciela Narodowego Centrum Nauki oraz Prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych. 


Podczas konferencji odbędzie się Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Informacje o zebraniu i formularz rejestracji dostępne są w zakładce REJESTRACJA.


Zapraszamy do zapoznania się z referatami plenarnymi


Termin rejestracji na konferencje: 14 września 2021 r. 

Termin nadsyłania abstraktów: 1 września 2021 r.

Termin nadsyłania pełnych materiałów do Monografii:  31 lipca 2021 r.