Informacja dla autorów

PUBLIKACJA ABSTRAKTÓW

Podczas konferencji dostępna będzie zwarta publikacja zawierająca streszczenia – abstrakty prezentowanych referatów i publikowanych pokonferencyjnie artykułów, stanowiąca jednocześnie materiały konferencyjne.

Autorzy zobowiązani są przesłać jednostronicowy abstrakt (w języku polskim) w terminie do 1 września 2021 r. na adres metalurgia@foundry-conference.com. Abstrakty powinny być przygotowane na dostępnej poniżej formatce.

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE – Monografia

Prace konferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii „Metalurgia 2020” wydanej w wydawnictwie Archives of Foundry Engineering (80 pkt MNiSzW), zawierającej zbiór referatów w formie opracowań monograficznych przygotowanych przez poszczególne Sekcje. Każdy artykuł będzie stanowił rozdział w monografii (20 pkt.). Wszystkie prace powinny być napisane według załączonej instrukcji w postaci formatki. Pliki do pobrania poniżej.

Monografia stanowić będzie część materiałów konferencyjnych.

Za merytoryczną stronę nadsyłanych prac odpowiedzialność ponoszą Przewodniczący poszczególnych Sekcji KM PAN.  Pełne teksty powinny  być dostarczone Przewodniczącym Sekcji  (adresy mailowe poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2021 r., aby po zrecenzowaniu (do 31.08) mogły być natychmiast przekazane do druku. Recenzentów wyznaczają Przewodniczący Sekcji.

Przewodniczący Sekcji: 

Sekcja Fizyki Metali i Metaloznawstwa – prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz –  j.dutkiewicz@imim.pl

Sekcja Metalurgii Proszków–  prof. dr hab. inż. Jan Kazior  – kazior@mech.pk.edu.pl

Sekcja Teorii Procesów Metalurgicznych – prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek –  mkarbow@agh.edu.pl

Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych – prof. dr hab. inż. Józef Dańko – jd@agh.edu.pl

Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski – zbigniew.gronostajski@pwr.edu.pl

 

W przypadku, gdy publikacja posiada kilku autorów, warunkiem jej wydrukowania w monografii  „Metalurgia 2020” (oraz opcjonalnie w Archive of Metallurgy and Materials) jest uiszczenie opłaty konferencyjnej przez minimum jedną osobę. Za każdą publikowaną pracę musi być wniesiona opłata konferencyjna.

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE – Archive of Metallurgy and Materials

Dodatkowo,  autorzy mają możliwość pokonferencyjnej publikacji artykułów w języku angielskim w specjalnym numerze czasopisma Archive of Metallurgy and Materials. Artykuły zgłoszone do czasopisma podlegają recenzji zgodnie z przyjętą przez wydawnictwo procedurą. Wydawnictwo podejmuje decyzje o dopuszczeniu publikacji do druku.

Termin nadsyłania materiałów do AMM: 31.10.2021 r.

Artykuły należy przesłać poprzez www.editorialsystem.com/amm/

Informacja dotyczące publikacji w AMM

 

Pliki do pobrania:

Formatka abstraktu

Formatka do monografii

Instrukcja przygotowania artykułu do Monografii