Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Członkowie

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

mgr inż. Tadeusz Franaszek – Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

dr inż. Marek Kopytko – IMiIM PAN Kraków

dr inż. Katarzyna Liszka – Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Magdalena Pietroń – Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich