Program

20 października 2021

12.00 – 13.00   Rejestracja uczestników

13.00 – 14.00   Obiad

14.00 – 18.30   Sesja plenarna

  1. Wystąpienia zaproszonych Gości
  2. Metody addytywne wytwarzania materiałów” – prof. Tomasz Czujko, WAT
  3. Innowacje w procesach przeróbki plastycznej” – prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska
  4. Modelowanie numeryczne zjawisk fizycznych w odlewnictwie” – prof. Andriy Burbelko, AGH
  5. Tajemniczy świat ciekłego metalu” – prof. Natalia Sobczak, IMIM PAN

19.30                 Uroczysta kolacja

 

21 października 2021 

9.00 – 13.00   Obrady w sekcjach

13.00 – 14.00  Obiad

14.00 – 18.30  Obrady w sekcjach

19.30                 Kolacja – grill

 

22 października 2021

9.00 – 12.45    Obrady w sekcjach

12.45 – 13.00  Uroczyste zamknięcie konferencji

13.00 – 14.00  Obiad